Chúng tôi gọi nó là chất Địt em mông căng hay không cưỡng nổi Bây giờ suy thoái kinh tế thế giới đã bắt đầu hình thành, nhiều người không giấu giếm mà kêu ca, tìm vật tế thần, biết đâu đó sẽ là điều may mắn trá hình. Tôi đã ngoài năm mươi, và việc nghỉ hưu chỉ còn là vấn đề thời gian, vì vậy tôi phải chuẩn bị tinh thần. Nghĩ đến đây, Hoàng Khôn cảm thấy nhất định phải có được có mất, làm nhiều năm như vậy, vẫn còn có rất nhiều chuyện phiền toái, suy nghĩ kỹ, không làm cũng không sao, cùng Giả tổng hợp tác làm tốt công việc bàn giao ca trực, cố gắng thu xếp tốt công việc của mình, an dưỡng tuổi già.